About

Ukraine. War. Our students, teachers, parents...

Атаки, що продовжуються, на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні залишили майже кожну дитину в країні, в нашому місті Харкові без доступу до електрики, опалення та водопостачання, що вражає українських дітей на підвищений ризик….

The ongoing attacks on critical energy infrastructure in Ukraine have left nearly every child in the country, in our city of Kharkiv, without access to electricity, heating and water, putting Ukrainian children at increased risk….


Без електрики діти не тільки стикаються з сильними морозами, але й не можуть продовжувати онлайн-навчання, що є для багатьох дітей єдиним варіантом доступу до освіти, оскільки багато шкіл було пошкоджено або зруйновано. Крім того, медичні установи можуть бути не в змозі надавати критично важливі послуги, а несправність систем водопостачання підвищує і так надзвичайно високий ризик пневмонії, сезонного грипу, захворювань, що передаються через воду, і COVID-19.


Without electricity, children  not only face extreme cold, but are also unable to continue their online education, which is the only option for many children to access education, as many schools have been damaged or destroyed. In addition, medical facilities may be unable to provide critical services, and malfunctioning water systems increase the already extremely high risk of pneumonia, seasonal influenza, waterborne diseases, and COVID-19.


Крім безпосередніх загроз, які несуть із собою морози, діти також позбавлені можливості вчитися або підтримувати зв'язок з друзями та членами сім'ї, що наражає їх на фізичне та психічне здоров'я крайнього ризику.

In addition to the immediate threats posed by the cold, children are also deprived of the opportunity to learn or maintain contact with friends and family members, putting their physical and mental health at extreme risk.


Інфраструктура зруйнована, що призвело до різкого скорочення доходів сімей та їхнього доступу до послуг. Дуже багато батьків дітей втратили роботу, також є батьки дітей, які служать в українській армії в гарячих точках Куп'янська, Бахмут, Кремінна. Особливо важка ситуація склалася для дітей, які є внутрішньо переміщеними особами на території України. 20 дітей змінили школу у зв'язку з переїздом, 15 прийшли до нашої школи з інших шкіл, серед них є учні з визволоних х територій, окупованих територій (Куп’янськ, Вовчанськ, Херсон). До школи прийшла нова вчителька з географії з Маріуполю. Її школа зруйнована, вона водночас виконує обов'язки директора школа в Маріуполі.

The infrastructure has been destroyed, which has led to a sharp reduction in families' incomes and their access to services. Many parents of children have lost their jobs, there are also parents of children who serve in the Ukrainian army in the hot spots of Kupyansk, Bakhmut, Kreminna. The situation is especially difficult for children who are internally displaced persons on the territory of Ukraine. 20 children change schools due to relocation, 15 came to our school from other schools, among them there are students from liberated territories, occupied territories (Kupyansk, Vovchansk, Kherson). A new geography teacher from Mariupol came to the school. Her school has been destroyed, and at the same time she is the director of a school in Mariupol.

 

З початку військового вторгнення проводяться акції на підтримку України та Харкова. Місто інформує закордонні муніципалітети про сучасну ситуацію в Харкові, яка склалася внаслідок російської агресії – обстрілів, бомбардувань та руйнувань об'єктів міської інфраструктури.

Since the beginning of the military invasion, actions have been held in support of Ukraine and Kharkiv. The city informs foreign municipalities about the current situation in Kharkiv, which has developed as a result of Russian aggression - shelling, bombing and destruction of city infrastructure.

Сьогодні, на щастя, по Харкову не потрібно розносити гречку чи вермішель. Слава Богу, працюють супермаркети та ринки. Але, на жаль відбувся ріст цін, та у Харкові зараз ціни вище ніж у Києві, Дніпрі чи Західній Україні.

Today, fortunately, there is no need to carry buckwheat or vermicelli around Kharkiv. Thank God, markets are working. But, unfortunately, prices have risen, and prices in Kharkiv are now higher than in Kyiv, Dnipro, or Western Ukraine.

 

Війна внесла свої корективи у життя харків’ян, зламала їхній звичний уклад. Багато хто був змушений виїхати з міста у пошуках мирного життя.  І водночас, незважаючи на всі тягарі, діти продовжують навчатися (дистанційно) та займатися творчістю.

Але навіть незважаючи на відсутність прямого контакту, діти не втрачають інтерес до уроків, занять і, перебуваючи у різних точках земної кулі, виходять в онлайн-режим.  Однак більшість вимушених емігрантів планують у майбутньому повернутися до України. Вони зацікавлені у тому, щоб їхні діти продовжували навчання за українською шкільною програмою.

До початку війни в школі навчалося 245 учнів. В школі зараз навчаються 230 учнів, з них 75 зараз знаходяться в Харкові, 10 в Харківській області, 33 учня в інших регіонах України, 112 за кордоном.

The war made adjustments in the lives of Kharkiv residents, broke their usual way of life. Many were forced to leave the city in search of a peaceful life. And at the same time, despite all the burdens, children continue to study (remotely) and engage in creativity.

But even despite the lack of direct contact, children do not lose interest in lessons, classes and, being in different parts of the globe, go online. However, the majority of forced emigrants plan to return to Ukraine in the future. They are interested in their children continuing their education according to the Ukrainian school curriculum.

Before the war, 245 students studied at the school. The school currently has 230 students, of which 75 are currently in Kharkiv, 10 in Kharkiv region, 33 students in other regions of Ukraine, 112 abroad.8 учнів із 23 (членів Євроклубу «Хваранг») нашої школи, які  поглиблено вивчають англійську мову, знаходяться зараз за кордоном: Італія, Польща, Німеччина, Чехія, Португалія, Ірландія, Іспанія, Франція. Завдяки отриманим павербанкам, які школяри отримали у подарунок від Хварангу, вони можуть продовжувати дистанційне навчання.Навчання, що проводиться членами Хварангу США та Респубіки Кореї досить поліпшив навички спілкування корейською мовою та англійською. 

 8 students out of 23 (members of the Euroclub "Hwarang") of our school, who study English and Korean languages with members of US Hwarang, are now abroad: Italy, Poland, Germany, Czech Republic, Portugal, Ireland, Spain, France. Thanks to the received power banks, which the students received as a gift from Hwarang, they can continue their distance learning. The training conducted by members of Hwarang from the USA and the Republic of Korea has greatly improved their communication skills in Korean and English.


У вільний від уроків час вчителі, робітники, батьки та діти роблять окопні свічки для української армії. За весь час війни зроблено близько 3000 свічок для наших воїнів.

In their free time from classes, teachers, workers, parents and children make trench candles for the Ukrainian army. During the war, about 3,000 candles were made for our soldiers


У Хваранга є приказка: "Сьогоднішні хваранги, лідери завтра". Ваш фонд «Хваранг» це організація, яка допомагає школярам стати ефективними, могутніми та активними лідерами своїх громад!

 Попри всю біду, яку в цьому році довелося пізнати нашій Україні, сьогодні хочемо сказати велике ДЯКУЄМО Хварангу за постійну підтримку, заохочення та співпрацю!!!

Hwarang Youth Foundation has a saying: "Today's Hwarangs, tomorrow's leaders." Your organization that helps schoolchildren become effective, powerful and active leaders of Ukraine!

  Despite all the trouble that our Ukraine had to experience this year, today we want to say a big THANK YOU to Hwarang  for his constant support, encouragement and cooperation!!!


Below you may scroll the pictures of our students, how they survive during shelling, blackouts.

Мета Євроклубу "Хваранг" - виховати молодих лідерів, які будуть з любов'ю і повагою ставиться до сім'ї, ближнього, країні, нації, справедливості, світу.  

Європейський клуб "Хваранг" було створено 22.05.2019 в Харківській спеціалізованій школі №181 "Дьонсурі".  

В цей день відбулося урочисте відкриття осередку Молодіжної Фундації "Хваранг" (Сполучені штати Америки) за участі засновника фундації - Пак Ховарда.

Що таке Хваранг і що ми робимо?


"Хваранг", також відомий як Квітучий лицар, відноситься до елітної групи чоловічої молоді в Сіллі, стародавньому королівстві Корейського півострова. Ця група пропонувала Сіллі різноманітні освітні можливості для створення всебічних елітних членів суспільства. Натхненний цим, Молодіжний фонд "Хваранг" - це організація, що складається з цілеспрямованих майбутніх лідерів, спрямованих на покращення міжнародної спільноти шляхом послідовних об'єднаних зусиль. Ми прагнемо вирішити проблеми в наших громадах, сприяючи виконанню наших активних ролей як захисників любові та миру. Кожна людина Хваранга є старанним і пристрасним лідером, який дуже уважно ставиться до справ громади. Збираючись разом, ми з гордістю виступаємо як учасники бойових дій проти глобальних проблем. У Хваранга є приказка: "Сьогоднішні хваранги, лідери завтра". Наш молодіжний фонд «Хваранг» та «Врятуй наше суспільство» - це не просто волонтерські організації, а пункти, які допомагають школярам стати ефективними, могутніми та активними лідерами своїх громад.


5 постулатів хварангу

ЛЮБОВ СІМ’Ї: Основний урок справжньої любові починається з сім’ї, що дає повну підтримку

ЛЮБОВ НАЦІЇ: Любов до нації походить від прихилення прапора країни та державного гімну до дотримання вірності та відповідальності і, зрештою, любові до своєї нації

ЛЮБОВ БЛИЖНЬОГО: Поряд із любов’ю до сім’ї як члена громади, людина навчиться любити своїх сусідів і навчиться радістю обміну

ЛЮБОВ ПРАВОСУДДЯ: Справжній сенс справедливості полягає в тому, щоб говорити про свою волю, а не підкорятися неправильній фракції.

ЛЮБОВ МИРУ: Любов - це прощення і примирення, не обмежуючись етнічною групою та країнами.